Legalizacija

Za stambene objekte neto površine preko 200 m² i za sve poslovne objekte potrebno je dostaviti Dokaz o stabilnosti i sigurnosti objekta, koje će izraditi građevinski inženjer.Takođe, za objekte neto površine veće od 200 m² treba izraditi Analizu statičke i seizmičke stabilnosti bespravnog objekta koja podrazumjeva detaljniji proračun – na nivou glavnog projekta konstrukcije. Prilikom izrade analize statičke i seizmičke stabilnosti izlazimo na teren , vršimo kontrolu predmetne konstrukcije, pri čemu se ispituje , konstruktivni sistem, eventualno postojanje oštećenja, stanje nekonstruktivnih elemenata, dimenzije konstruktivnih elemenata. Zatim se vrši popunjavanje obrazaca proračun i izrada grafičke dokumentacije.

Nakon svih koraka dobijate ocjenu i izjavu odgovornog inženjera za Vaš objekat da li je bezbjedan za upotrebu ili je potrebna rekonstrukcija ili objekat nije moguće sanirati i koristiti.

  • elaborati premjera izvedenog stanja bespravnog objekta
  • izvještaj privrednog društva da postoji bespravni objekat
  • analiza statičke i seizmičke stabilnosti bespravnog objekta