Inženjering

Izrada glavnih projekata konstrukcije

Prilikom razrade idejnog projekta arhitekture, bilo AB ili čelične konstrukcije, razvili smo praksu da se već na tom nivou uključujemo u projekat sa smjernicama za konstruktivne elemente, kako glavni projekat ne bi odstupao od željenog idejnog rešenja. Finalni proizvod je Glavni građevinski projekat konstrukcije sa izvršenom analizom opterećenja, proračunom konstrukcije, planom oplate, detaljima armature, detaljima veza čeličnih elemnata za sve konstruktivne elemente, kao i specifikacijom i rekapitulacijom armature, čeličnih elemenata i spojnih sredstava pogodno odvojene za kampadno naručivanje prilikom izvođenja.


Izrada glavnih projekata saobraćaja

Svi objekti zahtjevaju pristupne saobraćajnice, organizaciju parking prostora, garaža. Predlažemo organizaciju manipulativnih prostra, izradu Glavnih projekata saobraćaja za sve vrste puteva i parking. Finalni proizvod je Glavni građevinski projekat saobraćaja koji sadrži situaciono rješenje , nivelacioni plan, podužne i poprečne profile saobraćajnice, prateće konstruktivne elemente, kao i predmjer i predračun radova potrebnih za realizovanje predmetne saobraćajnice ili parkirališta.


Kontrola stabilnosti postojećih konstrukcija

Kroz praksu smo se nailazili na primjere loše izvedenih konstrukcija za koje su investitori izrazili potrebu da se izvrši njihova kontrola kako bi se spriječila eventualna šteta korisnicima objekta ili slučajnim prolaznicima (kontrola stabilnosti, totema, reklamnih bilborda, panoa, raznih čeličnih i armiranobetonskih konstrukcija).


Kontrola kvaliteta

Ukoliko Vam je potrebna dodatna kontrola izvedenih radova stojimo Vam na raspolaganju sa našim iskustvom, kako biste bili sigurni da se radovi izvode u skladu sa pravilima struke.